Đẩy mạnh phát triển sách về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

02/12/2021 13:23

Ngày 30/11 vừa qua, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật kết hợp cùng Công ty cổ phần sách Alpha Books đã tổ chức “Lễ ký kết hợp tác và giới thiệu sách”. Lễ ký kết hợp tác và giới thiệu sách này là một chương trình trong chuỗi hoạt động của Hội thảo xuất bản, truyền thông sách Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đảm nhiệm triển khai.

anh 1 TT Nguyễn Hoàng Giang

Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi Lễ

Đưa công nghệ lan tỏa vào sách

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật và Alpha Books ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thực hiện công tác truyền thông, xuất bản và phát hành sách của mỗi bên, góp phần phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; phát triển văn hóa đọc; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai bên cùng phối hợp trong việc khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức và ứng dụng Khoa học công nghệ vào cuộc sống. Sách bản quyền sẽ được tổ chức dịch thuật, xuất bản, công bố và phát hành nhằm cung cấp hệ thống tài liệu sách Khoa học công nghệ liên ngành; hình thành và thực thi các mục tiêu chiến lược của quốc gia, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Sách và tài liệu sẽ được phát hành cho các cán bộ ngành Khoa học công nghệ, phổ biến tri thức và ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quyền Giám đốc Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Bùi Minh Cường cho biết, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cùng Công ty cổ phần Sách Alpha sẽ phối hợp trong việc khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung vào đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức, đồng thời, dịch thuật, xuất bản, công bố và phát hành nhằm cung cấp hệ thống tài liệu sách khoa học, công nghệ liên ngành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa đọc, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

anh 2.1 Ký kết
Đại diện các đơn vị tham gia ký kết. 

Ông Nguyễn Cảnh Bình - CEO Alpha Books cho biết, khi bắt tay vào làm sách khoa học cho trẻ em ông mới thấy khó khăn như thế nào. Nhìn sang mảng sách dành cho sinh viên, ông lại càng thấy nó cũ kỹ. Từ thời ông học cách đây vài chục năm mà nội dung vẫn vậy, chỉ khác là tái bản đi tái bản lại mà thôi. Nhìn thấy nhức nhối của nền xuất bản sách khoa học Việt Nam yếu như thế nên ông Bình quyết định tìm tòi mảng sách này từ các nước phát triển để mang về xuất bản mảng sách này ở Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang khẳng định: Trong hơn 60 năm qua, các thế hệ cán bộ Nhà xuất bản đã vượt qua nhiều khó khăn, bám sát nhiệm vụ được giao, tổ chức biên tập - xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách về khoa học và công nghệ.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt là đợt bùng phát dịch thứ tư gây hậu quả nghiêm trọng, nền kinh tế suy giảm, trong đó công tác xuất bản cũng bị ảnh hưởng lớn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, với trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, Nhà xuất bản đã tổ chức biên tập - xuất bản được nhiều cuốn sách có giá trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước.

anh 3 các đb tham quan sách

Các đại biểu xem các cuốn sách được giới thiệu trong hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao năng lực của hai đơn vị đã xây dựng các mối quan hệ, gắn bó mật thiết với các tác giả, cộng tác viên, các nhà khoa học, chuyên gia; các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng sách, đồng thời đẩy mạnh công tác xuất bản và phát hành.

6 giải pháp trọng tâm

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, để vươn lên trở thành một nhà xuất bản hiện đại, có vị thế hàng đầu trong xuất bản sách khoa học và kỹ thuật, Nhà xuất bản cần tập trung thực hiện 6 giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, Nhà xuất bản tập trung nâng cao chất lượng sách xuất bản, chú trọng các mảng đề tài giới thiệu kiến thức khoa học hiện đại, phát minh mới, có tính ứng dụng cao; sách về đổi mới sáng tạo; về trí tuệ nhân tạo, tạo dựng hệ sinh thái khoa học và công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp; sách phổ biến khoa học kỹ thuật cho các đối tượng, các vùng, miền; tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí...... Chú trọng cách viết, hình thức trình bày thu hút độc giả. Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về xuất bản sách khoa học, hợp tác xuất bản với đối tác chiến lược, các nước tiên tiến; tăng cường phát triển mạng lưới cộng tác viên tại các địa bàn trọng điểm có công nghệ nguồn, công nghệ cao… Phát triển mạng lưới kết nối cộng đồng các Nhà khoa học, các cộng tác viên chiến lược.

Thứ hai, Nhà xuất bản phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc bộ và Sở Khoa học và Công nghệ trong cả nước xây dựng các đề án, đề tài để phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Bộ giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, công ty phát hành làm tốt công tác xuất bản, giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá sách; phổ biến tri thức khoa học và kỹ thuật; tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về khoa học - công nghệ.

Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số trong xuất bản, đầu tư xuất bản sách điện tử, sách đa phương tiện phù hợp với xu thế hiện đại. Nhà xuất bản cần xây dựng lộ trình, kế hoạch để chuyển đổi hoạt động xuất bản.

Thứ năm, Nhà xuất bản tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phát động văn hóa đọc trong trong ngành Khoa học và Công nghệ; thành lập Hội đồng khoa học xuất bản; xây dựng tủ sách cho cán bộ ngành; tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách Lịch sử Khoa học Việt Nam, Tổng tập Khoa học Việt Nam, Chân dung các nhà khoa học Việt Nam,…

Thứ sáu, đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công nghệ in ấn hiện đại, phù hợp với xu thế của thế giới.

Nhân dịp này, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật cùng Công ty cổ phần Sách Alpha ra mắt 3 cuốn sách về lĩnh vực này gồm cuốn sách FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới; Bộ sách Britannica;Binh Pháp Toán 12. Trong đó, cuốn “FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới/ FDI - Dual task in the new context” là cuốn sách có giá trị của Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, xuất bản song ngữ, tập trung vào nội dung thúc đẩy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực của đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước hợp tác đầu tư với doanh nghiệp nước ngoài; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển.

Ý kiến của bạn

Bình luận