Đẩy nhanh tiến độ GPMB cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Phú Yên

Tác giả: Quốc Nhựt

saosaosaosaosao
Đường bộ 11/05/2023 13:25

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên.

Phú Yên quyết đẩy nhanh công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn - Ảnh 1.

Tỉnh Phú Yên cho biết, hiện còn khoảng 13,15% (tương ứng với 11,84/90,12km) mặt bằng nằm xen kẹp giữa đất ở, nhà dân hoặc vị trí có đường tiếp cận thi công khó khăn, nhất là các vị trí đường "găng" quyết định tiến độ dự án. Ảnh minh họa

Theo nội dung kết luận, hiện việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) còn nhiều khó khăn. Địa phương đã bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cho các chủ đầu tư đạt khoảng 86,85%, cơ bản đất nông nghiệp đã được bàn giao, phần còn lại khoảng 13,15% (tương ứng với 11,84/90,12km) nằm xen kẹp giữa đất ở, nhà dân hoặc vị trí có đường tiếp cận thi công khó khăn, nhất là các vị trí đường "găng" quyết định tiến độ dự án.

Trước tình hình này, để thực hiện hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các sở ngành phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, tiếp tục xử lý những công việc còn lại, tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

Lưu ý đối với công tác tái định cư phục vụ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương, nhất là huyện Tuy An và thị xã Đông Hòa khẩn trương phân công, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nội dung liên quan công tác tái định cư phục vụ dự án, phương án tạm cư cho các hộ dân,… Các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các địa phương để sớm thực hiện hoàn thành công tác tái định cư phục vụ dự án.

Về công tác GPMB một số công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Phú yên yêu cầu các địa phương khẩn trương phê duyệt hồ sơ thiết kế và tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công di dời lưới điện 110kV và 220kV bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Trường hợp các trụ điện nằm trong hành lang an toàn đường bộ tuyến cao tốc, khẩn trương báo cáo Sở GTVT, Sở Công Thương để tập hợp tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ GTVT chấp thuận trước khi phê duyệt hồ sơ thiết kế; lưu ý phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và công khai, minh bạch về vấn đề chỉ định thầu, lập dự toán gói thầu theo đúng quy định…

Đối với nguồn vật liệu xây dựng thông thường cấp cho Dự án, các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng về vấn đề kiểm soát giá hợp lý; phối hợp với các địa phương chọn vị trí bãi thải tạm tại các khu vực đất công để đáp ứng tiến độ Dự án.

Phú Yên quyết đẩy nhanh công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn - Ảnh 2.

Tỉnh Phú Yên đề nghị nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với chủ đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu xây dựng thông thường

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà thầu thi công cần rút kinh nghiệm, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các chủ đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu xây dựng thông thường; trường hợp chủ sử dụng đất yêu cầu giá thỏa thuận bất hợp lý, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xử lý; có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định liên quan mỏ vật liệu xây dựng thông thường, tuyệt đối không được sử dụng nguồn vật liệu dành cho dự án để thực hiện các công trình khác.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư và nhà thầu thi công trong vấn đề nguồn vật liệu xây dựng thông thường; khẩn trương triển khai thực hiện nhanh và đúng thủ tục đối với vấn đề cấp phép cho các mỏ khai thác vật liêu xây dựng thông thường (đất, cát, đá) phục vụ Dự án.

Liên quan đến các mỏ VLXD, được biết, mới đây UBND tỉnh Phú Yên đã chấp nhận đề nghị của Sở TN&MT, thống nhất giới thiệu bổ sung khoảng 24,2 ha mỏ đất Cây Tra (Hòa Xuân Đông, Đông Hòa) phục vụ dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.

Thông báo kết luận cũng nêu rõ, bên cạnh việc triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận tỉnh, tỉnh Phú Yên đang kiểm soát giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn bắt đầu từ ngày 1/5/2023, đưa vật liệu xây dựng thông thường vào mặt hàng kê khai giá, nếu đơn vị nào bán trên giá kê khai thì sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định. UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp tham mưu UBND tỉnh về giá vật liệu xây dựng thông thường đảm bảo hợp lý, hợp lệ.

Đối với đơn giá bồi thường cây trồng, hạng mục xây dựng khu cải táng là một phần trong công tác bồi thường, GPMB của Dự án, UBND tỉnh đã ban hành đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên, nên yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện.

Tại tỉnh Phú Yên, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua 24 xã, phường, thị trấn thuộc 6 địa phương: thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, thành phố Tuy Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tây Hòa và thị xã Đông Hòa. Tổng chiều dài dự án là 90,122km được triển khai với 2 dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.