Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang - Bạc Liêu

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 20/07/2023 11:16

Theo Bộ GTVT, thời gian chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án không còn nhiều; trách nhiệm của Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh là rất lớn, tập thể lãnh đạo Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh cần có sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với thực tế để triển khai đáp ứng tiến độ,...

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Hồ Chí Minh qua Kiên Giang - Bạc Liêu - Ảnh 1.

Hướng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm cuộc họp báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.

Bộ GTVT cho biết, theo Nghị quyết 66 ngày 29/11/2013 và Nghị quyết 63 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, đến năm 2025 phải cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô 2 làn xe, trong đó có đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Theo Bộ GTVT, thời gian chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án không còn nhiều; trách nhiệm của Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh là rất lớn, tập thể lãnh đạo Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh cần có sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với thực tế để triển khai đáp ứng tiến độ, đúng quy định pháp luật, phù hợp với chủ trương đầu tư.

Về quy mô và các giải pháp thiết kế, Bộ GTVT cho biết, hướng tuyến đã được tư vấn thiết kế nghiên cứu, lựa chọn phù hợp với chủ trương đầu tư và quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 255 ngày 17/3/2023 và Quyết định 1454 ngày 1/9/2021), tuy nhiên cần rà soát điều kiện địa hình thực tế để vi chỉnh cục bộ, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng khu dân cư, các công trình tôn giáo.

Bộ GTVT thống nhất điểm đầu dự án tại khoảng Km88+540 (lý trình QL61). Riêng điểm cuối dự án để thuận lợi cho việc tổ chức giao thông, giảm thiểu giải phóng mặt bằng, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh về vị trí giao cắt với đường nối nút giao IC9 dự án đường cao tốc Hậu Giang - Cà Mau (lý trình dự án khoảng Km57+900). Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh làm việc cụ thể với Ban QLDA Mỹ Thuận và địa phương để thống nhất phạm vi, quy mô đầu tư, tránh trùng lặp.

Theo Bộ GTVT, đoạn từ đầu tuyến đến Km11+200, đây là đoạn đi trùng QL61, trong đó đoạn Km0 - Km8+160 đi qua khu vực đô thị, đông dân cư, đã thực hiện giải phóng mặt bằng một phần vì vậy cần nghiên cứu tận dụng tối đa phạm vi đã giải phóng mặt bằng.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế phân tích đánh giá về phương án tổ chức thi công, bảo đảm giao thông, xử lý đất yếu,… để đề xuất phương án mở rộng (ưu tiên mở rộng một bên) cho phù hợp, bảo đảm kinh tế - kỹ thuật, tiến độ dự án. Đối với đoạn Km8+160 - Km11+200 thống nhất giữ nguyên quy mô hiện hữu; Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế khảo sát kỹ lưỡng tình trạng mặt đường để đề xuất đầu tư cho phù hợp.

Đoạn từ Km11+200 đến điểm cuối dự án, thống nhất đầu tư xây mới bảo đảm quy mô đường cấp III đồng bằng, xây dựng lệch tim, để thuận lợi cho công tác GPMB và tổ chức thi công trong giai đoạn hoàn thiện. Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh tổ chức cắm mốc lộ giới phù hợp với giai đoạn hoàn chỉnh để giao địa phương quản lý, bảo vệ.

Theo Bộ GTVT, khu vực dự án có chiều dày đất yếu lớn, nếu không xử lý sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và khó khăn cho quá trình bảo trì, khai thác. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu QLDA Đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế rà soát, cân đối chi phí để có phương án xử lý đất yếu, thiết kế kết cấu mặt đường cho phù hợp; trước mắt sử dụng mặt đường láng nhựa; nghiên cứu, đề xuất giải pháp đắp bao nền đường bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tận dụng tối đa nguồn vật liệu, giảm thiểu chi phí xây dựng; rà soát để bố trí đầy đủ các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với các cầu làm mới, xây dựng 1 đơn nguyên phù hợp với khổ nền đường. Tư vấn thiết kế làm việc với địa phương và các đơn vị liên quan để khảo sát, thu thập yêu cầu về tĩnh không thông thuyền nhằm đề xuất sơ đồ cầu cho phù hợp. Đối với các cầu khẩu độ nhịp lớn cần có so sánh để lựa chọn kết cấu nhịp đảm bảo kinh tế - kĩ thuật.

Tư vấn thiết kế nghiên cứu và tham khảo các công trình, dự án đang thực hiện trong khu vực để đề xuất áp dụng kịch bản biến đổi khí hậu phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ GTVT giao Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường đẩy nhanh việc tham mưu ban hành các tiêu chuẩn trong đó lưu ý các quy định về đất đắp bao, kết cấu nền, mặt đường cho các khu vực khan hiếm vật liệu, chiều sâu đất yếu lớn.

"Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh làm việc cụ thể với địa phương để xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm tính đúng, tính đủ, đặc biệt lưu ý các đoạn mở rộng trên đường cũ tránh trùng lấn với các dự án đã triển khai trước đây", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận