Đề xuất làm cầu Cổ Chiên 2 nối Bến Tre - Trà Vinh

Đường bộ 28/02/2024 15:52

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 1/2024.

Đề xuất làm cầu Cổ Chiên 2 nối Bến Tre - Trà Vinh- Ảnh 1.

Cầu Cổ Chiên hiện hữu

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Công văn số 494/VPCP-QHĐP ngày 22/1/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của địa phương tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 1/2024; trong đó có nội dung kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh liên quan đến đề xuất dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh.

Trả lời nội dung trên, Bộ GTVT cho biết, dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Trà Vinh thuộc danh mục dự án đường bộ qua các địa phương giao một địa phương làm cơ quan chủ quản tại Phụ lục III, Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 27/1/2024 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 106/2023/QH15 ngày 28/11/2023 đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định cá biệt giao UBND các tỉnh là cơ quan chủ quản.

"Bộ GTVT ủng hộ và đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh về việc báo cáo cấp có thẩm quyền giao tỉnh Trà Vinh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án; hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục có liên quan, gửi đề xuất về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định", Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận