Đề xuất nâng lương cho người lao động ngành GTVT có sáng kiến hiệu quả

Tác giả: Phan Hà

saosaosaosaosao
Xã hội 01/04/2022 14:39

Công đoàn GTVT kêu gọi các cấp công đoàn hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"

Đề xuất ưu tiên nâng lương cho tác giả có sáng kiến hiệu quả. Ảnh minh họa

Đề xuất ưu tiên nâng lương cho tác giả có sáng kiến hiệu quả. Ảnh minh họa

Theo đó Công đoàn GTVT phấn đấu 10% CBCNVCNLĐ có sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Để đạt được mục tiêu trên, Đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết đã xây dựng các giải pháp để thực hiện.

Trong đó công đoàn GTVT sẽ thực hiện ký kết chương trình phối hợp giữa công đoàn cơ sở với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó, có các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thời gian, môi trường nghiên cứu, sáng tạo, điều kiện cơ sở vật chất thực hành, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích tinh thần, khen thưởng vật chất tương xứng với giá trị làm lợi mang lại, ưu tiên điều kiện nâng lương, nâng bậc, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác cao hơn… cho tác giả sáng kiến có hiệu quả.

Đối với công đoàn cơ sở thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và các thủ tục tham gia Chương trình.

Các cấp công đoàn trực thuộc nghiên cứu, cụ thể hóa và lựa chọn các giải pháp phù hợp với với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; định hướng chỉ tiêu phấn đấu cho từng nhóm đối tượng, từng giai đoạn, từng lĩnh vực đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu chung của Chương trình.

Công đoàn GTVT Việt Nam khuyến khích công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức các chương trình “Ngày hội sáng kiến”, “Ngày hội ý tưởng sáng tạo” để đoàn viên, người lao động có cơ hội chia sẻ, giới thiệu về các sáng kiến của mình, qua đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng thuận đưa vào ứng dụng trong thực tế, nhân rộng các sáng kiến hiệu quả.

Đẩy mạnh việc phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tham gia. Công đoàn cơ sở cụ thể hóa các tiêu chí, tiêu chuẩn và có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với tác giả sáng kiến. Công đoàn cấp trên cơ sở có thể tổ chức vinh danh qua mỗi đợt thi đua cao điểm. 

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện các sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu tham gia trên bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của các cấp công đoàn, các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống công đoàn ở Trung ương và địa phương. Khuyến khích cán bộ công đoàn năng động, sáng tạo, có các giải pháp hiệu quả trong thực hiện và lan tỏa sâu rộng về Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đề xuất, tổng hợp, đánh giá và cập nhật sáng kiến.  

Ý kiến của bạn

Bình luận