Đề xuất phê duyệt cảng Hồng Vân, Hà Nội thành cảng container trọng điểm

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 16/03/2022 11:16

Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ cảng thủy nội địa Hồng Vân trình duyệt quy hoạch 1/500.

Cảng Hồng Vân (Thường Tín, TP.Hà Nội)

Cảng Hồng Vân (Thường Tín, TP.Hà Nội)

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP.Hà Nội về việc sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng Hồng Vân (diện tích khoảng 40,6 ha) trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội là cảng container trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu pha sông biển từ Quảng Ninh, Hải Phòng ra, vào cảng Hồng Vân vận chuyển, lưu thông hàng hóa, giao thương quốc tế, để thúc đẩy phát triển kinh tế của Thủ đô và cả nước.

Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1829 ngày 31/10/2021, cảng thủy nội địa Hồng Vân là cảng hiện có thuộc cụm cảng Nam Hà Nội, có vị trí tại huyện Thường Tín, trên sông Hồng; giai đoạn đến năm 2030 được quy hoạch với công năng là cảng hàng hóa phục vụ cỡ tàu trọng tải đến 3.000 tấn, công suất 2 triệu tấn.

Với công năng quy hoạch là cảng hàng hóa, cảng thủy nội địa Hồng Vân được khai thác hàng container. Bộ GTVT đề nghị doanh nghiệp khai thác cảng Hồng Vân đầu tư chiều sâu, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cấp kho bãi, trang thiết bị bốc dỡ đáp ứng khả năng khai thác hàng công ten nơ phục vụ vận chuyển, lưu thông hàng, góp phần thúc đẩy phát triển Kt-XH của Thủ đô và cả nước.

Đối với đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng thủy nội địa Hồng Vân là loại hình quy hoạch xây dựng. Bộ GTVT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội có ý kiến để doanh nghiệp cảng Hồng Vân báo cáo UBND TP.Hà Nội phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng.

“Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam với vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành lĩnh vực đường thủy nội địa khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ cảng thủy nội địa Hồng Vân trình duyệt quy hoạch 1/500 theo quy định và thúc đẩy tiến trình khai thác hàng container qua cảng”, Bộ GTVT nêu rõ.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận