“Detroit châu Á” lên chiến lược chuyển sang ô tô điện

“Detroit châu Á” lên chiến lược chuyển sang ô tô điện

Chính phủ Thái Lan ra nền tảng chính sách 30:30, nghĩa là 30% ô tô được sản xuất vào năm 2030 sẽ là xe chạy hoàn toàn bằng điện. Những bước đi đầu tiên đã bắt đầu được thực hiện.

Thị trường