Điều chỉnh điểm đấu nối đường nhánh vào QL47 ở Thanh Hóa

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường bộ 06/03/2024 12:26

UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh, xoá bỏ điểm đấu nối vào QL47 tại Km34+280 (trái tuyến) chuyển thành điểm đấu nối vào QL47 tại Km34+280 (phải tuyến).

Điều chỉnh điểm đấu nối đường nhánh vào QL47 ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa nhận được văn bản số 115 ngày 25/1/2024 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc giao làm chủ sử dụng nút giao QL47 tại lý trình Km34+280 (nút giao ngã ba, phải tuyến) để thực hiện dự án khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn.

Trên cơ sở tham mưu của Sở GTVT, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý với đề xuất của Sở GTVT tải tại văn bản số 1121 ngày 29/2/2024, cụ thể: Điều chỉnh, xoá bỏ điểm đấu nối vào QL47 tại Km34+280 (trái tuyến) chuyển thành điểm đấu nối vào QL47 tại Km34+280 (phải tuyến), đồng thời giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn (chủ đầu tư) được sử dụng chung điểm đấu nối nêu trên.

Trước đó, tại văn bản số 115, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn cho biết, dự án khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiều được Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 3183 ngày 13/7/2023, trong đó Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Triệu Sơn được giao làm chủ đầu tư dự án.

Theo hồ sơ thiết kế dự án, tuyến đường N3 có quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 20,5m, mặt đường rộng 10,5m, là điểm giao thông đối ngoại chính của dự án giao với QL47 tại lý trình Km34+280 (phải tuyến), thuộc địa phận xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn; tuyến đường được nâng cấp mở rộng từ đường hiện trạng vào Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá. Vị trí nút giao tại lý trình Km34+280 (phải tuyến) đã có trong quy hoạch điểm đấu nối tại Quyết định số 2418 ngày 25/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để có cơ sở xin chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao và triển khai các bước tiếp theo của dự án, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Triệu Sơn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Triệu Sơn làm chủ sử dụng nút giao với QL47 tại lý trình Km34+280 (nút giao ngã ba, phải tuyến) để thực hiện dự án Khu dân cư mới kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại đô thị Thiều, huyện Triệu Sơn.


Ý kiến của bạn

Bình luận