Phú Yên áp giá đền bù cây trồng, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Phú Yên áp giá đền bù cây trồng, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đường bộ