Điều tra hộ gia đình về nhu cầu đi lại trong quy hoạch giao thông vận tải: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho các đô thị Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Tú

saosaosaosaosao
Ứng dụng 01/01/2020 07:12

Điều tra hộ gia đình về nhu cầu đi lại (Household Travel Survey) được thực hiện để thu thập thông tin về các hoạt động ...

 

TS. NGUYỄN THANH TÚ

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ý kiến của bạn

Bình luận