Tổng quan sử dụng phương pháp phần tử rời rạc để mô phỏng ứng suất có hiệu trong đất chưa bão hòa

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 30/12/2019 04:27

Đất chưa bão hòa được nghiên cứu rộng rãi ngày nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của cơ học tính toán, phương pháp phần tử rời rạc là một kỹ thuật hiệu quả cao...

 

ThS. NCS. LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Trường Đại học Đông Á

TS. TỐNG ANH TUẤN

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
Ý kiến của bạn

Bình luận