Định hướng thị trường, khả năng marketing và hiệu suất marketing của doanh nghiệp dịch vụ logistics

Ứng dụng 01/01/2020 08:49

Trong những năm qua, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động ...

 

TS. DƯƠNG HỮU TUYẾN 

Trường Đại học Giao thông vận tải

.

1
2
3
4
5
6
Ý kiến của bạn

Bình luận