Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng mô hình dự báo chuyển vị theo phương đứng cầu dây văng

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 30/12/2019 04:07

Bài báo nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), trong đó có sử dụng phương pháp mạng thần kinh nhân tạo...

 

ThS. NGUYỄN THÙY LINH

PGS. TS. HỒ THỊ LAN HƯƠNG;

PGS. TS. NGUYỄN HỮU HƯNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ý kiến của bạn

Bình luận