Định hướng thị trường, khả năng marketing và hiệu suất marketing của doanh nghiệp dịch vụ logistics

Định hướng thị trường, khả năng marketing và hiệu suất marketing của doanh nghiệp dịch vụ logistics

Trong những năm qua, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động ...

Ứng dụng
Thời kỳ của truyền thông cảm xúc

Thời kỳ của truyền thông cảm xúc

Theo các chuyên gia về truyền thông, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng đang được tái định hình theo hướng "người và người".

Xã hội
Marketing sáng tạo - sự bổ sung cần thiết trong hoạt động marketing truyền thống của doanh nghiệp

Marketing sáng tạo - sự bổ sung cần thiết trong hoạt động marketing truyền thống của doanh nghiệp

Marketing (tiếp thị) sáng tạo là phương pháp cơ cấu lại thông tin hiện có và đi từ cái cụ thể đến cái chung thông qua lối tư duy hiện đại và phóng khoáng hơn về thử nghiệm cái mới, có tính xác suất, kích thích và tư duy sáng tạo.

Kinh tế - Phát triển GTVT
Nghiên cứu mối quan hệ giữa marketing vận tải và logistics

Nghiên cứu mối quan hệ giữa marketing vận tải và logistics

Một sản phẩm dịch vụ bao gồm tất cả các yếu tố của hoạt động dịch vụ, cả hữu hình và vô hình, tạo ra giá trị mong muốn cho khách hàng. Vận tải là một loại hình dịch vụ.

Vai trò của marketing trong doanh nghiệp

Vai trò của marketing trong doanh nghiệp

TS. Nguyễn Văn Điệp Trường Đại học Giao thông vận tải Người phản biện : PGS. TS. Vũ Trọng Tích

Khoa học - Công nghệ