Quảng Bình: Đưa ra khỏi ngành nếu GV có hành vi bạo hành với HS

Quảng Bình: Đưa ra khỏi ngành nếu GV có hành vi bạo hành với HS

Sở GD-ĐT Quảng Bình vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo. Đối với những giáo viên có hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh sẽ bị kỷ luật đưa ra khỏi ngành.