Quảng Nam phấn đấu có đô thị loại I

Quảng Nam phấn đấu có đô thị loại I

Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương sáp nhập TP. Tam Kỳ và 2 huyện Núi Thành và Phú Ninh xây dựng, phát triển đô thị loại I.

Xã hội