Xây dựng kiến trúc ITS cho các đô thị lớn ở Việt Nam

Xây dựng kiến trúc ITS cho các đô thị lớn ở Việt Nam

Bài báo đề xuất kiến trúc hệ thống giao thông thông minh - ITS cho các thành phố lớn ở Việt Nam theo định hướng thành phố thông minh (TPTM). Xây dựng và phát triển TPTM được xem như là giải pháp tốt nhất hiện nay cho các đô thị lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam nhằm mang lại cho người dân một cuộc sống tốt và bền vững hơn. ITS là một trong sáu thành phần cấu thành TPTM. Hiện nay, kiến trúc ITS đô thị ở Việt Nam không có sự thống nhất, dẫn tới sự thiếu đồng bộ trong việc quy hoạch, xây dựng, quản lý ITS trên mạng lưới giao thông cả nước. Bài báo tập trung đề xuất kiến trúc ITS tổng thể cho các đô thị lớn ở Việt Nam thông qua nghiên cứu phương pháp luận xây dựng kiến trúc ITS; phân tích kiến trúc ITS cho các thành phố trên thế giới và đề xuất kiến trúc ITS cho các đô thị lớn ở Việt Nam.

Diễn đàn khoa học
Ô nhiễm khí ozone ở đô thị lớn gây tổn thọ

Ô nhiễm khí ozone ở đô thị lớn gây tổn thọ

Đánh giá không khí 406 thành phố ở 20 quốc gia trên thế giới trong 30 năm, các nhà khoa học khẳng định trong không khí của hầu hết các thành phố lớn, nồng độ khí ozone trên bề mặt đất, một loại khí nguy hiểm gây độc cho người, động vật và thực vật, đều bị vượt quá tiêu chuẩn.

Diễn đàn khoa học
Hạn chế xe cá nhân, dân đi bằng cái gì?

Hạn chế xe cá nhân, dân đi bằng cái gì?

Một cơn bão dư luận mấy ngày qua tranh luận xôn xao, bức xúc về chủ trương hạn chế xe cá nhân. Làm gì để có thể hạn chế được phương tiện cá nhân?

Xã hội