Quảng Ninh: Kẻ gian tháo trộm camera đo tốc độ

Quảng Ninh: Kẻ gian tháo trộm camera đo tốc độ

Tháng 6/2020, tỉnh Quảng Ninh lắp đặt hệ thống camera đo tốc độ,hỗ trợ đảm bảo ATGT tại số điểm. Tuy nhiên, gần đây hệ thống camera này bị kẻ gian tháo trộm.