Gom 5 nguồn vốn cho dự án cao tốc Châu Đốc -Cần Thơ -Sóc Trăng

Gom 5 nguồn vốn cho dự án cao tốc Châu Đốc -Cần Thơ -Sóc Trăng

Đây là một trong 3 dự án cao tốc phải huy động 5 nguồn vốn khác nhau để có thể thực hiện dự án sớm nhất.

Đường bộ