Doanh nghiệp có lãi 2 năm liền mới được đấu giá thuê cảng đường thủy

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/06/2023 10:54

Theo dự thảo nghị định mới về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, doanh nghiệp tham gia đấu giá thuê cảng thủy, khu neo đậu... phải có kinh nghiệm và có lãi 2 năm liên tiếp.

Doanh nghiệp có lãi 2 năm liền mới được đấu giá thuê cảng, thuê tối thiểu 5 năm - Ảnh 1.

Một trong điểm mới được quy định tại dự thảo nghị định là thời hạn cho thuê cảng, bến thủy tối thiểu 5 năm - Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 45/2018), trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới để giải quyết những vướng mắc trong thực hiện.

Theo đó, tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa gồm: Đường thủy, hành lang bảo vệ luồng; cảng, bến thủy; khu neo đậu ngoài cảng; kè, đập giao thông; báo hiệu đường thủy; các công trình phụ trợ khác theo quy định pháp luật chuyên ngành giao thông đường thủy nội địa.

Về cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy là việc Nhà nước chuyển giao có thời hạn quyền khai thác tài sản cho doanh nghiệp theo hợp đồng để nhận một khoản tiền tương ứng.

So với quy định hiện hành, điểm mới đáng chú ý là dự thảo quy định: Thời hạn cho thuê quyền khai thác tài sản được xác định cụ thể trong hợp đồng cho thuê nhưng tối thiểu là 5 năm. Thời hạn cho thuê cụ thể phù hợp với từng tài sản (một phần tài sản) được cơ quan, người có thẩm quyền: Bộ trưởng Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh phê duyệt tại đề án cho thuê.

Dự thảo nghị định mới cũng quy định, việc lựa chọn doanh nghiệp để cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy được thực hiện thông qua đấu giá. Doanh nghiệp tham gia đấu giá phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với việc quản lý, vận hành, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy và có kinh nghiệm vận hành, kinh doanh công trình hạ tầng đường thủy nội địa tối thiểu 2 năm; báo cáo tài chính của doanh nghiệp (đã được kiểm toán hoặc cơ quan thuế xác nhận) kinh doanh có lãi trong 2 năm liền kề.

Trường hợp khai thác tài sản theo phương thức chuyển nhượng quyền khai thác có thêm điều kiện: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tối thiểu là 15% tổng mức đầu tư của dự án nâng cấp, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác, chuyển nhượng quyền khai thác tài sản căn cứ chỉ tiêu về doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động khai thác tài sản; tổng mức đầu tư của dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tài sản; nguồn vốn thực hiện dự án…

Cùng đó, bổ sung quy định về nội dung của Hợp đồng khai thác tài sản theo các phương thức (cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản). Chẳng hạn, trường hợp trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê thì thanh toán tối đa 2 lần trong vòng 90 ngày; trường hợp giá trị trên 1.000 tỷ đồng thì được thanh toán tối đa 3 lần trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng... Bổ sung điều kiện điều chỉnh hợp đồng, chấm dứt hợp đồng.

Dự thảo nghị định giao Bộ GTVT hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Ý kiến của bạn

Bình luận