Cách lưu thông an toàn qua nút giao đường sắt có cần chắn tự động

Cách lưu thông an toàn qua nút giao đường sắt có cần chắn tự động

Theo Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, khi tàu gần đến nút giao có cần chắn tự động, sẽ có các tín hiệu cảnh báo "chuông reo, đèn sáng, cần chắn hạ"

Doanh nghiệp