Dừng thu phí QL1K từ ngày 31/10

Dừng thu phí QL1K từ ngày 31/10

Theo Tổng cục ĐBVN, do đã đủ thời gian thu hoàn vốn nên trạm BOT QL1K sẽ dừng thu phí kể từ 15h ngày 31/10 tới đây.

Giao thông 24h
Một số ý kiến về việc chuyển đổi các ban quản lý dự án thành các doanh nghiệp dự án

Một số ý kiến về việc chuyển đổi các ban quản lý dự án thành các doanh nghiệp dự án

Bài báo trình bày những lợi thế của việc quản lý dự án theo mô hình doanh nghiệp dự án (DNDA) đầu tư cơ sở hạ tầng được chuyển đổi từ các ban QLDA giao thông ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra một số các ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý dự án của DNDA.