Dừng thu phí QL1K từ ngày 31/10

Tác giả: Lê Đức

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/10/2020 07:00

Theo Tổng cục ĐBVN, do đã đủ thời gian thu hoàn vốn nên trạm BOT QL1K sẽ dừng thu phí kể từ 15h ngày 31/10 tới đây.


 

QL 1K

Theo Tổng cục ĐBVN kể từ 15h ngày 31/10, sẽ dừng thu phí trạm BOT QL1K đoạn qua tỉnh Đồng Nai – Bình Dương – TP Hồ Chí Minh. Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí.

Đồng thời, báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục ĐBVN; Có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định; Tổ chức trông coi, bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình dự án; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao công trình dự án. 

Ý kiến của bạn

Bình luận