Bùng nổ ô tô điện - liệu xe hybrid đã hết thời?

Bùng nổ ô tô điện - liệu xe hybrid đã hết thời?

Bức tranh xe hybrid trên thế giới đang có nhiều diễn biến lên xuống khó lường, tùy thuộc vào chính sách cũng như… giá xăng.

Thị trường