Đổi thay trên mảnh đất Yên Châu, Sơn La

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Xã hội 23/06/2023 16:52

Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để khởi công mới các dự án đầu tư năm 2023 như: nhà văn hoá xã Chiềng Khoi; nhà văn hoá bản Chiềng Thi, xã Chiềng Pằn; nhà văn hoá bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng...

Yên Châu: Vượt khó vươn lên - Ảnh 1.

Cầu bản Khá, xã Sặp Vạt, được huyện Yên Châu bàn giao đầu năm 2023. Đây là một trong những công trình để xã Sặp Vạt đủ tiêu chí lên xã Nông thôn mới vào tháng 12/2023

Yên Châu là một huyện miền núi biên giới của tỉnh Sơn La, là vùng đất có truyền thống lâu đời gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua các thời kỳ, chính quyền các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu luôn nỗ lực, khắc phục, vượt qua khó khăn.

Theo đại diện UBND huyện Yên Châu, quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2023 còn gặp một số khó khăn như: thời tiết diễn biến bất thường và dịch bệnh Covid-19 có tác động tiêu cực, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống và thu nhập của người dân. Đặc biệt, hộ nghèo, đồng bào vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng biên giới còn gặp khó khăn trong khi nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La; sự quan tâm giúp đỡ của các Sở, Ban, ngành của tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đã khắc phục, vượt qua khó khăn.

Yên Châu: Vượt khó vươn lên - Ảnh 2.

Nhà văn hóa xã Sặp Vạt cũng được huyện Yên Châu bàn giao trong tháng 6/2023.

Qua đó, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể: kinh tế tiếp tục phát triển, đã chuyển đổi được một số diện tích trồng cây lương thực có năng suất thấp sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; các lĩnh vực xã hội có những chuyển biến tích cực.

6 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Yên Châu ước đạt 455.719,848/693.045 triệu đồng, bằng 65,76% dự toán tỉnh giao, bằng 65,76% so với Nghị quyết HĐND huyện; trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 26.850 triệu đồng, bằng 28,72% dự toán tỉnh giao, bằng 28,72% so với Nghị quyết HĐND huyện.

Yên Châu: Vượt khó vươn lên - Ảnh 3.

Cũng trong tháng 6/2023, công trình Nhà văn hóa bản Khá, xã Sặp Vạt được bàn giao

Các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai thực hiện tốt; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Cũng theo UBND huyện Yên Châu, đến nay Ban QLDA Đầu tư xây dựng cơ bản huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư để khởi công mới các dự án đầu tư năm 2023 như: nhà văn hoá xã Chiềng Khoi; nhà văn hoá bản Chiềng Thi, xã Chiềng Pằn; nhà văn hoá bản Chiềng Sàng, xã Chiềng Sàng... và đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các chương trình, dự án, giải ngân thanh toán các nguồn vốn năm 2023.

Thời gian tới, các cấp, các ngành, huyện Yên Châu tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu đưa huyện Yên Châu phát triển ngày càng vững chắc, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận