Xe khách chiếm dụng điểm dừng xe buýt để bắt khách

Xe khách chiếm dụng điểm dừng xe buýt để bắt khách

Điểm dừng hay nhà chờ xe buýt là dành riêng cho xe buýt dừng, đỗ để đón, trả khách, nhưng trên thực tế nhiều điểm dừng dành riêng cho xe buýt thì xe khách vô tư dừng, đỗ tại đây để bắt khách, dẫn đến mất ATGT.

Đường dây nóng