Nhà thầu giao thông “cắn răng” chịu lỗ

Nhà thầu giao thông “cắn răng” chịu lỗ

Hàng loạt nhà thầu thua lỗ và đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực do nghề giao thông quá vất vả, thu nhập lại không bằng đi làm… xe ôm.

Đầu tư - Hạ tầng