Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
An toàn giao thông 09/01/2024 15:25

Trong tháng 11 và 12/2023, Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) II đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương rào đóng 4 điểm đấu nối trái phép trên QL1, QL10 và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa.

Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 1.
Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng rào đóng điểm đấu nối trái phép tại Km207+450 trên QL10

Thông tin tới Tạp chí GTVT, đại diện Khu QLĐB II cho biết, trong tháng 11 và 12/2023, Khu QLĐB II đã chỉ đạo Văn phòng QLĐB II.1, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức rào đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa.

Theo đó, trong tháng 11/2023, Khu QLĐB II đã tiến hành đóng đường ngang đấu nối trái phép từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 36-10D vào QL10 bằng hộ lan tôn sóng. Điểm đấu nối này có chiều dài 69m tại Km207+450 (phải tuyến) thuộc địa phận xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 3.

Rào đóng điểm đấu nối trái phép tại Km209+200 cũng trên QL10

Cũng trong tháng 11/2023, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương rào đóng đường ngang đấu nối trái phép vào QL10 tại Km209+200 (trái tuyến) thuộc địa phận xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với chiều dài rào đóng 42m.

Cùng với đó, điểm đấu nối trái phép của nhà hàng Thượng Hà vào QL1 tại Km348+050 (trái tuyến) thuộc địa bàn xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã tiến hành rào đóng bằng hộ lan tôn sóng với chiều dài là 111m.

Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 4.
Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 5.

Rào đóng điểm đấu nối trái phép tại Km348+050 trên QL1

Đến tháng 12/2023, Khu QLĐB II tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương rào đóng điểm đấu nối từ Công ty Cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa vào đường Hồ Chí Minh tại Km554+130 (trái tuyến) thuộc địa bàn xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Điểm đấu nối trái phép này có chiều dài 57m.

Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 6.
Đóng 4 điểm đấu nối trái phép vào quốc lộ và đường Hồ Chí Minh qua Thanh Hóa- Ảnh 7.

Rào đóng điểm đấu nối trái phép trên đường Hồ Chí Minh tại Km554+130

Ông Bùi Trọng Tuệ, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 cho biết, nhằm hạn chế nguy cơ tiềm ẩn TNGT và mất ATGT trên các tuyến quốc lộ, Khu QLĐB II thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương xử lý dứt điểm những điểm đấu nối trái phép và yêu cầu các hộ kinh doanh, chủ doanh nghiêp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận