Tiêu thụ xe điện tăng vọt ở Châu Âu

Tiêu thụ xe điện tăng vọt ở Châu Âu

Tạp chí GTVT - Nhóm ô tô điện đã chiếm tới 47,2% thị phần xe mới tại Châu Âu trong 3 tháng đầu năm 2022, sắp "qua mặt" xe xăng dầu.

Đánh giá