Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha phục vụ công tác thí nghiệm

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha phục vụ công tác thí nghiệm

Bài báo đề xuất cấu trúc thiết kế chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha gồm cả phần cứng và phần mềm, hệ thống được thiết kế chế tạo bài bản từ tính toán, mô phỏng và thử nghiệm.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu phương pháp Backstepping và ứng dụng trong truyền động điện xoay chiều ba pha

Nghiên cứu phương pháp Backstepping và ứng dụng trong truyền động điện xoay chiều ba pha

Bài báo nghiên cứu phương pháp thiết kế backstepping, tổng quát hóa các bước thiết kế điều khiển khi sử dụng phương pháp này.

Nâng cao chất lượng điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc trên cơ sở mờ trượt

Nâng cao chất lượng điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc trên cơ sở mờ trượt

Bài báo tập trung nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc theo phương pháp điều khiển mờ trượt trên cơ sở kế thừa mô hình đối tượng động cơ không đồng bộ...