Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha phục vụ công tác thí nghiệm

Diễn đàn khoa học 01/02/2021 15:08

Bài báo đề xuất cấu trúc thiết kế chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha gồm cả phần cứng và phần mềm, hệ thống được thiết kế chế tạo bài bản từ tính toán, mô phỏng và thử nghiệm.


TS. PHẠM TÂM THÀNH; ThS. VŨ NGỌC MINH
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

DT
Thông số kỹ thuật của tải và bộ biến đổi

 

TÓM TẮT: Bài báo đề xuất cấu trúc thiết kế chế tạo hệ truyền động điện không đồng bộ xoay chiều ba pha gồm cả phần cứng và phần mềm, hệ thống được thiết kế chế tạo bài bản từ tính toán, mô phỏng và thử nghiệm. Các kết quả thử nghiệm của hệ truyền động điện chứng tỏ tính đúng đắn của phương pháp thiết kế và thuật toán điều khiển.
TỪ KHÓA: Hệ truyền động xoay chiều ba pha, động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc, cấu trúc thực nghiệm.
ABSTRACT: The paper proposed the design and fabrication structure of three-phase AC asynchronous drive system including hardware and software, the system is designed and fabricated from calculation, simulation and testing. Experimental results of electric drive system prove the correctness of design method and control algorithm.
KEYWORDS: AC drive system, Induction Motor, Experimental structure.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận