Đồng loạt giải pháp thúc tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Bạn đọc 04/05/2020 06:17

Từ đầu năm đến nay, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông luôn được Bộ GTVT đưa ra nhiều giải pháp để thúc tiến độ, các ban QLDA bám sát theo kế hoạch đã đề ra, nhiều dự án có tiến độ thi công và giải ngân tốt.

 

cao toc

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn Mai Sơn - QL45, Phan Thiết -  Dầu Giây, theo đại diện Ban QLDA Thăng Long, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thành công tác phê duyệt phương án đền bù hỗ trợ tái định cư, tiến hành chi trả tiền đền bù cho người dân và đang tiếp tục chi trả nốt cho các hộ dân còn lại. Đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA Thăng Long đã thực hiện GPMB đối với dự án Mai Sơn - QL45 đạt 60%, dự án Phan Thiết - Dầu Giây cũng đạt 65%. Công tác GPMB của hai dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. 

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, Ban QLDA Thăng Long đã có văn bản gửi UBND các tỉnh đề nghị quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB cũng như giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tích cực phối hợp cùng hội đồng GPMB các địa phương trong công tác GPMB. Đối với phương án di dời công trình hạ tầng kinh tế, Ban QLDA Thăng Long đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT (tại văn bản số 4460/BQLDATL-KTTĐ ngày 23/12/2019). Sau khi Bộ GTVT có ý kiến chỉ đạo, Ban sẽ phối hợp với địa phương để triển khai di dời. Các tỉnh đều cam kết sẽ hoàn thành cơ bản công tác GPMB trong tháng 6/2020.

Riêng đối với đoạn QL45 - Nghi Sơn do Ban QLDA 2 thực hiện đến nay đã hoàn thành GPMB khoảng 25,3km/43,28km (chủ yếu là đất nông, lâm nghiệp) và 5,7km tuyến nối QL45 với đường Nghi Sơn - Thọ Xuân đạt khoảng 60%. Công tác giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 348,823 tỷ đồng, trong đó giải ngân GPMB là 282,657 tỷ đồng, chi phí khác là 65,823 tỷ đồng. Về hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được Bộ GTVT phê duyệt cho toàn dự án (43,28 km/43,28km), đạt 100%. Gói thầu TV01 đoạn km337 - km357 được duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2020 và gói thầu TV02 đoạn km357 - 380 được duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-BGTVT ngày 05/3/2020. Hiện nay, Ban QLDA 2 đang đôn đốc tư vấn thiết kế kỹ thuật hoàn thiện hồ sơ theo quyết định được phê duyệt.

Đối với dự án đầu tư công cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã triển khai 7/11 gói thầu xây lắp, còn lại 4 gói thầu sẽ có kết quả đấu thầu trước ngày 20/4/2020. Từ đầu năm đến nay, Ban đã giải ngân được trên 1.000 tỷ đồng.

Báo cáo về tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án trọng điểm, ông Nguyễn Duy Lâm - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông cho biết, 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, trong đó 3 dự án đầu tư công gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2 đã triển khai thi công một số gói thầu xây lắp, các ban QLDA đang hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu để tổ chức thi công các gói thầu còn lại. Đối với 8 dự án PPP, đến nay 3/8 dự án đã phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư (Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt và Vĩnh Hảo - Phan Thiết), 4/8 dự án (Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nha Trang - Cam Lâm và Phan Thiết - Dầu Giây) đã hoàn thành công tác thẩm định, đang được tổ giám sát liên ngành rà soát.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc chuyển đổi từ hình thức PPP sang đầu tư công để khởi công 8 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 8/2020 và khởi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trong tháng 10/2020.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Đối với các dự án này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội để xin ý kiến. Chúng ta phải bám sát các cơ chế, chỉ đạo của Chính phủ để có những giải pháp, hành động kịp thời, không thể chậm trễ. Vụ Đối tác công - tư chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư và cơ quan chức năng trong quá trình tham mưu các văn bản chuyển đổi hình thức đầu tư đối với 8 dự án cao tốc Bắc - Nam và cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các ban QLDA quy trình chuyển đổi hình thức đầu tư. Trước mắt, các đơn vị liên quan, ban QLDA phải làm ngay việc xác định số lượng gói thầu và đẩy nhanh công tác GPMB, hệ thống đường công vụ... để khi Quốc hội chấp thuận chủ trương, Chính phủ ban hành nghị quyết là khởi công ngay các dự án cao tốc Bắc - Nam. Trong khi chờ ý kiến của cơ quan thẩm quyền về việc chuyển đổi hình thức đầu tư, 8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đang triển khai theo hình thức PPP vẫn phải tuân thủ đúng các chỉ đạo trước đây. Các ban QLDA và đơn vị liên quan cần sớm kết thúc công đoạn sơ tuyển nhà đầu tư, hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu, mẫu hợp đồng theo hình thức PPP.

Thông tin mới nhất, ngày 07/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 147/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng đã đồng ý chuyển đổi hình thức đầu tư 8 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Thủ tướng thống nhất với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển toàn bộ 8 dự án PPP sang đầu tư công. Bộ GTVT đề xuất các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu khởi công toàn bộ 8 dự án cao tốc Bắc - Nam muộn nhất là tháng 8/2020. 

Thủ tướng giao Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Trong trường hợp việc thực hiện đúng trình tự điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án không bảo đảm tiến độ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5/2020, Bộ GTVT đề xuất cụ thể các giải pháp để xin ý kiến tại Tờ trình Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm đến thời điểm khởi công phải cơ bản hoàn thành công tác GPMB; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện song song các thủ tục cần thiết theo quy định để ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua có thể triển khai ngay; việc lựa chọn các nhà thầu phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định pháp luật

Ý kiến của bạn

Bình luận