Đường nghìn tỉ chưa hoàn thiện đã thông xe: Chết người, ai chịu trách nhiệm?

Đường nghìn tỉ chưa hoàn thiện đã thông xe: Chết người, ai chịu trách nhiệm?

Đại diện Sở GTVT Hà Nội thừa nhận tuyến đường chưa bàn giao nhưng đã đưa vào sử dụng. Trước những tồn tại được Tạp chí GTVT phản ánh, Sở sẽ chỉ đạo chủ đầu tư dự án khắc phục trong một vài ngày tới.

Ý kiến