Hé lộ doanh nghiệp lớn trúng thầu thi công dự án luồng sông Hậu

Hé lộ doanh nghiệp lớn trúng thầu thi công dự án luồng sông Hậu

Nhà thầu vượt qua vòng kỹ thuật là liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn-Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô-Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung.

Đầu tư - Hạ tầng
Ngày 30/4 phải hoàn thành dự án Luồng sông Hậu

Ngày 30/4 phải hoàn thành dự án Luồng sông Hậu

Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu chậm nhất ngày 30/4/2016 phải hoàn thành dự án Luồng sông Hậu.

Thị trường