Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu làm chậm dự án hơn 3.600 tỷ

Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu làm chậm dự án hơn 3.600 tỷ

Nhà thầu tại gói thầu XL04A dự án nâng cấp QL19 thi công rất chậm, tiến độ liên tục không đáp ứng kế hoạch như đã cam kết,...

Đầu tư - Hạ tầng