Bộ GTVT yêu cầu xử lý nhà thầu làm chậm dự án hơn 3.600 tỷ

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 16/05/2022 13:00

Nhà thầu tại gói thầu XL04A dự án nâng cấp QL19 thi công rất chậm, tiến độ liên tục không đáp ứng kế hoạch như đã cam kết,...

Thi công dự án nâng cấp QL19 qua Tây Nguyên

Thi công dự án nâng cấp QL19 qua Tây Nguyên

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA2 về việc đôn đốc tình hình triển khai thực  hiện dự án tăng cường kết nối giao  thông khu vực Tây Nguyên (dự án nâng cấp QL19) vốn  vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Hoàn thành mặt đường lớp dưới trước mùa mưa năm 2022

Văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký cho biết, dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên là một trong các dự án quan trọng được đầu tư nhằm góp  phần kết nối hệ thống giao thông đường bộ khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung và kết nối với các nước bạn Lào, Campuchia.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ giải ngân và sớm đưa dự án vào khai thác, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 tiếp tục chủ động  phối hợp chặt chẽ với hội đồng GPMB địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác GPMB của các đoạn chưa bàn giao; sớm di  dời hạ tầng kỹ thuật và GPMB các khu đông dân cư trên tuyến; giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB để bàn giao cho nhà thầu triển khai  thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đồng thời, Ban QLDA2 kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề  xuất các giải pháp xử lý trong công tác GPMB về Bộ GTVT để  phối hợp, đôn đốc địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB (nếu cần) nhằm đẩy nhanh  tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành dự án theo yêu cầu.

Về tổ chức thi công các gói thầu của dự án, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 chỉ đạo các nhà thầu tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi, tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu,… bổ sung các mũi thi công, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp; tập trung thi công các hạng mục công việc thuộc đường găng của gói thầu (công tác đào, đắp nền đường, thi công rãnh dọc qua các khu dân cư, cầu, cống thoát nước  ngang đường, triển khai nay công tác sửa chữa hư hỏng mặt đường cũ, thảm bù  vênh và lớp BTNC19,…).

Công tác tổ chức thi công đảm bảo phối hợp đồng bộ giữa các mũi thi công, triển khai thi công cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm theo từng phân đoạn, đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục nền, móng, mặt đường lớp dưới trước mùa mưa năm 2022.

Đối với các đoạn tuyến chưa được bàn giao mặt bằng, Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA2 yêu cầu nhà thầu chủ  động về thiết bị, nhân lực, vật liệu,… có kế hoạch triển khai thi công đại trà ngay  sau khi được bàn giao mặt bằng.

Đối với các đoạn tuyến thảm bê tông nhựa tăng cường mặt đường cũ như: Đoạn  Km131+300 - Km135+370 qua thị trấn Kon Dang; Km152+500 - Km155+00 qua  thị trấn Đắk Đoa; Km219 - Km222 qua thị trấn Chư Ty,… đã có đủ công địa triển  khai, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị như: Lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa, thí nghiệm, thiết kế cấp phối bê tông nhựa, tập kết  vật liệu thi công bê tông nhựa hoặc chủ động nguồn cung cấp thảm bê tông nhựa để tận dụng tối đa thời tiết, khẩn trương triển khai thi công thảm bê tông nhựa, góp phần tăng sản lượng giải  ngân của dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Đối với gói thầu XL04A tiến độ thi công rất chậm, tiến độ liên tục không đáp ứng kế hoạch như đã cam kết, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 tổ chức theo dõi đặc biệt về khối lượng thi công của nhà thầu; trường hợp vẫn không có chuyển biến tích cực, chưa đề xuất được các giáp pháp bù lại phần tiến độ  đã bị chậm, Ban QLDA 2 căn cứ các quy định của hợp đồng và các quy định pháp  luật có liên quan để xem xét điều chuyển khối lượng, xử lý nhà thầu vi phạm theo quy định. Đồng thời, báo cáo Bộ GTVT để xem xét đánh giá về lịch sử không hoàn  thành Hợp đồng khi lựa chọn nhà thầu đối với các công trình, dự án tiếp theo do Bộ  GTVT quản lý.

“Lãnh đạo Ban QLDA 2 phải thường xuyên, trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; chủ trì họp giao ban tuần  tại công trường để kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong  quá trình thi công (nếu có); Trường hợp, khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền,  khẩn trương báo cáo, tham mưu Bộ GTVT để xem xét, giải quyết”, Bộ GTVT yêu cầu.

Xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ giải ngân

Đối với tư vấn giám sát, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát  bố trí đầy đủ nhân sự thường trực tại hiện trường (kể cả trường hợp nhà thầu thi công tăng ca, tăng kíp, thi công ngoài giờ và ngày nghỉ) để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng công trình, tuân thủ theo  tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

Đồng thời, tư vấn giám sát phải kiểm soát chặt chẽ về tiến độ thi công của từng gói thầu theo đúng tiến độ hợp đồng và tiến độ chi tiết đã cam kết; kiểm soát chặt chẽ  về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong  quá trình thi công; kịp thời tổ chức nghiệm thu từng hạng mục công việc, từng lớp  thi công nền đường,… khi có yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm thời  gian chờ đợi trên công trường; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất,  kiến nghị các giải pháp xử lý các trường hợp Nhà thầu thi công không đảm bảo chất  lượng, chậm tiến độ;

Tư vấn giám sát phải tăng cường nhân sự, bố trí cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác nội nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ nghiệm thu thanh toán để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của dự án theo  đúng kế hoạch đã đăng ký; chủ động trong việc tìm nguồn cung ứng vật liệu đảm  bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến  tiến độ thi công dự án.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi  trường, Bộ GTVT cho biết, dự án triển khai trên tuyến đường vừa thi công, vừa khai thác, đo đó các đơn  vị liên quan phải nghiêm túc thực hiện theo các biện pháp an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống cọc tiêu phản quang, biển báo, đèn báo hiệu,…

Liên quan đến công tác giải ngân, đối với hạng mục công việc đã được nghiệm thu  hoàn thành, Ban QLDA 2 chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung  hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác nội nghiệp, tổ chức  nghiệm thu thanh toán, giải ngân vốn theo đúng kế hoạch đã đăng ký và theo đúng  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT.

“Ban QLDA2 phải nghiêm khắc xử lý đối với các tổ  chức, cá nhân cố tình vi phạm, gây chẫm trễ trong quá trình nghiệm thu thanh toán,  giải ngân vốn; đảm bảo sản lượng giải ngân đáp ứng tiến độ thi công trên công  trường, kịp thời từng bước tháo gỡ khó khăn tài chính của nhà thầu”, Bộ GTVT yêu cầu.

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên dài khoảng 143km, đi qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai (dài 126km) và Bình Định (dài 17km). Dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA với tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD, khoảng hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án tổ chức thi công từ cuối tháng 8/2021 và dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận