Dừng thu phí QL1K từ ngày 31/10

Dừng thu phí QL1K từ ngày 31/10

Theo Tổng cục ĐBVN, do đã đủ thời gian thu hoàn vốn nên trạm BOT QL1K sẽ dừng thu phí kể từ 15h ngày 31/10 tới đây.

Giao thông 24h