Dùng thuật toán bầy đàn tối ưu hóa hình học, trọng lượng cầu lớn

Tác giả: nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Khoa học - Công nghệ 25/05/2020 07:11

Bài báo trình bày một cách tiếp cận để tối ưu hóa hình học và trọng lượng của một cây cầu giàn quy mô lớn

Bài báo trình bày một cách tiếp cận để tối ưu hóa hình học và trọng lượng của một cây cầu giàn quy mô lớn dựa trên phân tích tĩnh kết hợp với tối ưu hóa bầy đàn (PSO). PSO là một thuật toán tiến hóa được áp dụng thành công trong nhiều vấn đề tối ưu hóa trong những thập kỷ qua. Các biến thiết kế bao gồm kích thước mặt cắt ngang của các thanh giàn và các tải trọng tác động lên kết cấu. Các ràng buộc đối với ứng suất của các thanh giàn được chọn là một hàm mục tiêu để giảm thiểu sự khác biệt giữa các ứng suất tính toán và các ứng suất cho phép. Kết quả chỉ ra rằng, phương pháp đề xuất đã giảm được trọng lượng của cầu so với thiết kế ban đầu.

Công trình nghiên cứu của nhóm tác giả: KS. Lê Hoài Nam, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoài Nam; Ths.Hồ Khắc Hạnh, Sở GTVT Nghệ An; TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Lê Xuân Thắng, Trường Đại học Giao thông vận tải 

Nội dung bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận