Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được khai thác

Đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được khai thác

Sau gần 5 năm xây dựng với mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, đường băng số 2 sân bay Cam Ranh được đưa vào sử dụng.

Giao thông 24h