Ford bắt tay GE Healthcare sản xuất máy thở hỗ trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19

Ford bắt tay GE Healthcare sản xuất máy thở hỗ trợ bệnh nhân nhiễm Covid-19

Từ 20/4 tại nhà máy ở Ypsilanti (Michigan), Ford dự kiến sẽ sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày và có khả năng tăng công suất nếu cần thiết.

Thế giới xe