Truyền thông với các bộ điều khiển PLC FX1 và FX2 trên tàu thủy bằng giao thức truyền thông đặc biệt

Truyền thông với các bộ điều khiển PLC FX1 và FX2 trên tàu thủy bằng giao thức truyền thông đặc biệt

Bài báo giới thiệu phương pháp truyền thông với các bộ điều khiển PLC FX1 và FX2 của hãng Mitshubishi sử dụng trên tàu thủy bằng giao thức truyền thông đặc biệt

Ứng dụng