Truyền thông với các bộ điều khiển PLC FX1 và FX2 trên tàu thủy bằng giao thức truyền thông đặc biệt

Ứng dụng 03/01/2020 06:07

Bài báo giới thiệu phương pháp truyền thông với các bộ điều khiển PLC FX1 và FX2 của hãng Mitshubishi sử dụng trên tàu thủy bằng giao thức truyền thông đặc biệt

 

Th.S Trần Tiến Lương

PGS. TS. Hoàng Xuân Bình

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

10
11
12
13
14
15
Ý kiến của bạn

Bình luận