Tổng cục Thuế lo đứt nguồn cung ứng sản xuất ô tô

Tổng cục Thuế lo đứt nguồn cung ứng sản xuất ô tô

Tạp chí GTVT - Tổng cục Thuế lo ngại việc đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Thị trường