Giải pháp tăng cường khả năng kết nối của hệ thống trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:22

Các hệ thống kho, bãi và trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ còn hạn chế; tính liên kết, kết nối trong hoạt động logistics yếu. Cùng với đó, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói hầu như chưa phát triển đáng kể.


ThS. MAI VŨ YÊN
Cục Trang bị và Kho vận, Bộ Công an

TS. DƯƠNG HỮU TUYẾN
Trường Đại học Giao thông vận tải

Các hệ thống kho, bãi và trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ còn hạn chế; tính liên kết, kết nối trong hoạt động logistics yếu. Cùng với đó, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói hầu như chưa phát triển đáng kể. Phần lớn các dịch vụ logistics liên quan đến sản xuất, thương mại và cung cấp dịch vụ… được thực hiện một cách tự phát theo truyền thống. Mục tiêu của bài báo là nhằm đánh giá hiện trạng khả năng kết nối của hệ thống trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ, qua đó đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường khả năng kết nối, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác của hệ thống này trong khu vực.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận