Giải pháp tăng cường khả năng kết nối của hệ thống trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ

Giải pháp tăng cường khả năng kết nối của hệ thống trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ

Các hệ thống kho, bãi và trung tâm logistics tại TP. Cần Thơ còn hạn chế; tính liên kết, kết nối trong hoạt động logistics yếu. Cùng với đó, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói hầu như chưa phát triển đáng kể.

Diễn đàn khoa học
Giảm chi phí logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics

Giảm chi phí logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics

Để cắt giảm chi phí logistics, trước hết chúng ta phải hiểu đầy đủ hiện trạng của ngành dịch vụ logistics Việt Nam và cơ cấu chi phí logistics. Tại Hội nghị Phát triển ngành dịch vụ logistics, triển khai Kế hoạch năm 2018 của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) mới đây, nhiều nội dung đã được đưa ra bàn luận để hướng đến sự phát triển ngành dịch vụ logistics của đất nước.

Số hóa trong vận tải logictics nhằm giảm chi phí

Số hóa trong vận tải logictics nhằm giảm chi phí

Chính phủ cần có vai trò kiến tạo, giải pháp đột phá, các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm giảm chi phí logistics.

Ý kiến phản biện