Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chống dịch trong vận tải trên thế giới

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chống dịch trong vận tải trên thế giới

Ngành giao thông vận tải các nước đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo như thế nào để tránh lây lan trên phương tiện công cộng khi nới lỏng dần giãn cách xã hội?

Giao thông toàn cầu