Tạp chí GTVT có Quyền Tổng biên tập

Tạp chí GTVT có Quyền Tổng biên tập

Ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã ký quyết định giao Quyền Tổng biên tập Tạp chí GTVT cho Phó Tổng biên tập Phụ trách Nguyễn Văn Hường.

Giao thông 24h