Đầu tư 750 tỷ đồng nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Đầu tư 750 tỷ đồng nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận TP.Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.

Đường bộ