Nghiên cứu sử dụng GIS xây dựng bản đồ hệ số dòng chảy tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu sử dụng GIS xây dựng bản đồ hệ số dòng chảy tỉnh Bắc Kạn

Hệ số dòng chảy (C,j hoặc a) là đặc trưng quan trọng dùng để tính lũ thiết kế, phụ thuộc vào địa hình, hiện trạng sử dụng đất và loại đất.

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác quản lý, thu gom rác thải đô thị

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác quản lý, thu gom rác thải đô thị

Bài báo có nội dung nghiên cứu đánh giá hiện trạng và phân loại địa bàn thu gom rác thải, từ đó đề xuất vị trí đặt điểm thu gom rác thải bổ sung bằng ứng dụng công nghệ GIS.

Research on challenges of the high latitude sea areas to ECDIS

Research on challenges of the high latitude sea areas to ECDIS

In the light of changes in ice conditions on the Polar Regions due to the Global Warming, routes showing through ice-infested waters become of interest.

Ứng dụng mô hình HEC-HMS tính thủy văn cho cầu Thác Giềng

Ứng dụng mô hình HEC-HMS tính thủy văn cho cầu Thác Giềng

Mô hình toán được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật vì ưu điểm là có thể thay đổi phương án linh hoạt, khối lượng tính toán nhanh và phạm vi tính toán rộng.