Xe cổ 67 tuổi Guzzi Galletto 192 độc đáo tại Việt Nam

Xe cổ 67 tuổi Guzzi Galletto 192 độc đáo tại Việt Nam

Chủ nhân của chiếc xe cổ Guzzi Galletto 192 đời 1955 tại Việt Nam mất gần 3 năm để phục chế về nguyên bản, tất cả linh kiện đặt hàng từ nước ngoài.

Văn hóa